REGULAMIN ROZGRYWEK BALH

Spread the love

REGULAMIN ROZGRYWEK BIALSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ

 

ARTYKUŁ I – Cel rozgrywek

& 1

Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej w Białej Podlaskiej

oraz wyłonienie najlepszej drużyny której zostanie przyznany tytuł Halowego Mistrza Miasta Biała Podlaska w halowej piłce nożnej.

 

ARTYKUŁ II – Organizator  rozgrywek

& 2

Organizatorem Bialskiej Amatorskiej Ligi Halowej jest Miejski Klub Sportowy „Bialska Liga Szóstek Piłkarskich oraz Prezydent Miasta Biała Podlaska, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.

Zadaniem Organizatora jest:

–  nadzorowanie przebiegu rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem.

–          opracowanie terminarza rozgrywek.

–          rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez drużyny.

–          dokonywanie obsady sędziowskiej.

–          prowadzenie ewidencji zawodników.

–          zatwierdzanie zespołów i zawodników do rozgrywek.

–          prowadzenie statystyk  rozgrywek

–          prowadzenie statystyk  napomnień i wykluczeń.

–          sprawdzanie uprawnień zawodników do gry.

–              kierowanie wniosków do Komisji Dyscyplinarnej

 

ARTYKUŁ III – Terminy i miejsce rozgrywek

& 3

–          rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem dostarczonym kierownikom drużyn lub umieszczonym na stronie internetowej klubu

–          spotkania ligowe rozgrywane są w sobotę i niedzielę w szkole będącej gospodarzem rozgrywek, wg obowiązującego terminarza lub inne dni (w zależności od ilości drużyn biorących udział w rozgrywkach)

& 4

1 .Jeśli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 minut po terminie ustalonym  przez Organizatora , sędzia odgwizduje koniec zawodów.

 1. W przypadku walkowera , drużynie przeciwnej zostaje przyznany wynik w stosunku 5:0 .
 2. ”Oddanie” (drugiego) spotkania walkowerem powoduje wycofanie drużyny z rozgrywek.
 3. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek BALH :

– spotkania z udziałem danego  zespołu weryfikuje się jako walkower dla drużyny przeciwnej.

 1. Nie ma możliwości przełożenia meczu!

 

ARTYKUŁ IV – Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

& 6

Do rozgrywek  Bialskiej Amatorskiej Ligi Halowej zostaną dopuszczone zespoły które dopełnią w terminie ustalonym przez Organizatora regulaminowych formalności takich jak :

 1. Zgłoszenie zespołu które powinno zawierać (pisemnie lub e-mail, formę dostarczenia ustala Organizator) :

– dokładną nazwę drużyny

– listę zawodników wraz ze zdjęciem (widoczna i wyraźna twarz) i rokiem urodzenia

– adres korespondencyjny i numer telefonu kontaktowego przedstawiciela drużyny odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszelkich decyzji techniczno – organizacyjnych.

 1. Wniesienie opłaty startowej w terminie i wysokości ustalonej przez Organizatora


ARTYKUŁ V – Zgłaszanie zawodników do gry

& 7

 1. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 20 zawodników.

 

 1. W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na grę rodziców lub prawnych opiekunów, każdy zawodnik musi mieć ukończone 16 lat (decyduje rok urodzenia)
 2. Ostateczny termin zgłaszania zawodników do drużyny ustalany jest na zebraniu przedstawicieli drużyn lub decyzję podejmuje Organizator.
 3. Lista Zawodników musi być złożona przed pierwszym meczem ligowym w miejscu i w formie wyznaczonej przez Organizatora.
 4. Sędzia zawodów ma obowiązek mieć przy sobie listę drużyn (wg zatwierdzonego wzoru) potwierdzoną przez Organizatora.

Okienko  transferowe

Zawodnicy mają możliwość przechodzenia z drużyny do drużyny w trakcie trwania rozgrywek halowych dowolną ilość razy. Po zatwierdzeniu listy zgłoszeniowej (wg ustaleń przed każdą rundą) drużynie przysługuje prawo dopisania (w przypadku niepełnej listy, tzn. mniej niż 20 zawodników) zawodnika do listy po rozpoczęciu rozgrywek lub wykreślenia zawodnika i wpisania na to miejsce nowego. Każda taka operacja wiąże się z opłatą 50 zł.. Wpłat dokonywać należy na konto Klubu. Drużyna okazuje Zarządowi dowód wpłaty, a następnie przesyła e-mailem nową listę na adres: blsp@poczta.fm

Okienko transferowe w poszczególnych rundach będzie otwierane i zamykane w terminach wyznaczonych przez Zarząd. Po tym terminie drużyna nie może dokonywać żadnych ruchów kadrowych.

& 8

 1. Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole jeżeli nazwisko, imię, rok urodzenia i zdjęcie figuruje na zbiorczej liście drużyny, potwierdzonej przez Organizatora
  2. Udział w meczu nieuprawnionego zawodnika traktowany jest jako automatyczny walkower dla drużyny przeciwnej
  3. W meczu mogą brać udział tylko zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek i posiadający przy sobie dowód tożsamości

& 9

 1. Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny przeciwnej.
  W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole , kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać wglądu do listy drużyny, znajdującej się u sędziego oraz dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie drużyny. W razie nie okazania dowodu tożsamości zawodnik nie może brać udziału w grze w tym spotkaniu, a sędzia opisuje w protokole sytuację do rozpatrzenia przez Zarząd.
  Chęć sprawdzenia tożsamości należy zgłosić sędziemu zawodów przed zakończeniem meczu. Po końcowym gwizdku żądanie nie będzie uwzględniane.
  2. Protesty w innych kwestiach można składać do końca spotkania lub do 5 minut po jego zakończeniu u sędziego prowadzącego zawody, który winien jego treść umieścić w sprawozdaniu sędziowskim.
  W innym trybie protesty nie będą przyjmowane.

 

ARTYKUŁ VI – Przepisy i zasady gry

& 10

 1. Mecz trwa 2 x 20 min. lub 2 x 15 min. Organizator ustala czas trwania meczu, zależnie od ilości zgłoszonych drużyn.
 2. W drużynie występuje czterech zawodników w polu + jeden bramkarz.
 3. Drużyny rozgrywają spotkania w grupach lub każdy z każdym. Ilość grup zależy od ilości zgłoszonych zespołów.
 4. Punktacja :zwycięstwo – 3 pkt. , remis – 1 pkt. , porażka – 0 pkt.
 5. Czas gry zatrzymywany jest wyłącznie na żądanie sędziego
 6. Czas gry włączany jest wyłącznie na sygnał sędziego
 7. Na wykonanie wszystkich wznowień zawodnik ma 5 sekund od gwizdka sędziego, po tym czasie sędzia przyznaje piłkę drużynie przeciwnej.
 8. Przerwa pomiędzy połowami trwa 1 minutę (na zmianę połów).
 9. Na ławce rezerwowych mogą przebywać wyłącznie osoby wpisane na listę zgłoszeniową drużyny grającej
 10. Aby rozpocząć zawody na boisku musi znajdować się co najmniej 3 zawodników
 11. W przypadku zdekompletowania zespołu do 2 zawodników przebywających w danym momencie na boisku sędzia przerywa zawody , a wynik zostaje zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej.
  12. Zakazana jest gra wślizgiem w bezpośredniej bliskości przeciwnika, utrudniająca mu prowadzenie gry lub niebezpieczna dla jego zdrowia.
  13. Zabronione jest zagrywanie piłki ręką.
  14. Każda drużyna ma prawo do jednorazowej, 30 sekundowej przerwy na żądanie jeden raz w meczu. Wznowienie po czasie dla drużyny następuje w miejscu, w którym znajdowała się piłka podczas zgłaszania sędziemu chęci wzięcia czasu – jeżeli czas został wzięty na połowie obrony oraz na środku, z boku boiska (linia autowa) jeżeli piłka znajdowała się na połowie ataku.
 12. Drużyna, która nie przybędzie na mecz zgodnie z wyznaczonym przez Zarząd terminarzem (walkower) będzie zobligowana do uiszczenia opłaty karnej w wysokości 50,00 zł na rzecz drużyny przeciwnej. Opłaty należy dokonać na konto klubu w terminie wyznaczonym przez Zarząd.
  W przypadku niewywiązania się z opłaty w wyznaczonym terminie drużyna może zostać ukarana usunięciem z rozgrywek halowych jak i pozostałych organizowanych przez Klub. Wpłata, która wpłynie na rzecz drużyny „poszkodowanej” zostanie zaksięgowana na poczet przyszłych opłat (np. opłata za rundę wiosenną).
  Kapitanowie drużyn lub osoby przez nich upoważnione mają prawo do zgłaszania wniosków, protestów oraz odwołań od decyzji Komisji Dyscyplinarnej i Zarządu Klubu.

Aut

 1. Wrzut piłki z autu wykonywany jest nogą z podłogi, z linii lub zza linii boiska. Jeżeli „aut” zostanie wykonany z boiska, sędzia przyznaje piłkę drużynie przeciwnej. Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu. Przy wykonywaniu autu, zawodnik drużyny przeciwnej musi stać w odległości 2 m. od piłki.

 

Gra bramkarza

 1. Bramkarz w polu bramkowym (półłuk o promieniu 6 m od bramki) może łapać piłkę w ręce i przetrzymywać ją max 5 s.
 2. Piłkę ,która opuściła boisko ,bramkarz wprowadza do gry dowolnym sposobem w obrębie pola bramkowego, piłka jest „w grze” po opuszczeniu pola bramkowego.
 3. Bramkarz może chwytać piłkę w ręce zagraną przez przeciwnika lub zagraną dowolną, częścią ciała (oprócz nogi) przez zawodnika swojej drużyny.
 4. Bramkarz przy wznowieniu może zdobyć bramkę bezpośrednio nogą.

Rzuty wolne

 1. Wszystkie rzuty wolne są rzutami wolnymi bezpośrednimi.
 2. Rzut karny wykonywany jest z linii 7 m. (obowiązują linie wytyczone na parkiecie szkolnym)
 3. Przy wykonywaniu rzutu wolnego odległość zawodników z drużyny przeciwnej od zagrywanej piłki musi wynosić 5m.

 

Zmiany zawodników

 1. Zmiany dokonywane są w sposób lotny tzn. bez zatrzymywania gry.
 2. Zawodnik musi zejść i wejść na boisko we własnej strefie zmian (przy linii bocznej lub przy linii końcowej, zależnie od miejsca rozgrywania meczu lub ustaleń przedsezonowych)
  3. Zawodnik może wejść na boisko dopiero po opuszczeniu boiska przez zawodnika schodzącego. Niezastosowanie się zawodnika do niniejszego punktu regulaminu karane jest karą 2 minutową..
 3. Za złą zmianę, która przeszkodziła w płynnej grze lub zdobyciu bramki przeciwnikowi, zawodnik drużyny otrzymuje karę 2 minut. Gdy więcej niż 5 graczy znajdzie się na boisku sędzia zarządza karę 2 minut, drużyna decyduje kto opuszcza boisko.

 

ARTYKUŁ VII

Kary

W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci 2 minut (żółta kartka) oraz wykluczeń (czerwona kartka). Ocena przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego.

 

Kara 2 minut (żółta kartka):

zawodnik musi opuścić boisko na 2 min. ale nie dłużej niż do zdobycia bramki przez przeciwnika .Zawodnik może zostać ukarany w ten sposób za:

 1. Celowe zagranie piłki ręką w sposób niesportowy.
 2. Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej.
 3. Przytrzymywanie uporczywe zawodnika przeciwnego zespołu.
 4. Rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy
 5. Krytykowanie orzeczeń sędziego.
 6. Symulowanie kontuzji ,faulu.
 7. Celowe opóźnianie gry przy wznowieniach.
 8. Prowokacyjne zachowanie wobec zawodników drużyny przeciwnej, własnej, kibiców itp.
 9. Podstawianie nogi, podcięcie w sytuacji korzystnej dla przeciwnika – faul taktyczny
  10. Grę wślizgiem w bezpośredniej bliskości przeciwnika.
 10. Inne niesportowe zachowanie .
 11. Za drugą żółtą kartkę zawodnik opuszcza boisko na 2 minuty bez prawa powrotu na boisko.

Zawodnik po otrzymaniu w meczu wykluczenia (cz.k.) wynikającego w konsekwencji z udzielenia dwóch napomnień, może grać w następnym spotkaniu ligowym swojej drużyny.
W ewidencji kar będą widniały 2 napomnienia.

 1. Po otrzymaniu przez bramkarza żółtej kartki boisko może opuścić inny zawodnik aktualnie przebywający na placu gry , wyznaczony przez kapitana drużyny.
 2. Po otrzymaniu drugiej żółtej kartki bramkarz opuszcza boisko do końca meczu, a drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty.

Czerwona kartka (5 minut):

Za czerwoną kartkę zawodnik opuszcza boisko ,bez prawa powrotu do gry .Zespół gra w osłabieniu przez 5 minut, bez względu na ilość straconych bramek

Czerwoną kartkę zawodnik może otrzymać za przewinienie polegające na :

 1. Gwałtownym protestowaniu zawodnika przeciw decyzji sędziego, używając w stosunku do niego słów wulgarnych i obelżywych.
 2. Popełnienia przez zawodnika innego rodzaju czynu , który sędzia uzna jako wybitnie niesportowe zachowanie.
 3. Grze brutalnej- rozmyślnym kopnięciu lub usiłowaniu kopnięcia przeciwnika lub współpartnera.
 4. Grze brutalnej- rozmyślnym uderzeniu lub usiłowaniu uderzenia przeciwnika lub współpartnera.

Za otrzymanie w meczu czerwonej kartki zawodnik otrzymuje automatyczny zakaz gry w następnej kolejce ligowej. W szczególnych przypadkach o wymiarze kary decyduje Komisja Dyscyplinarna.

 1. Po otrzymaniu przez bramkarza czerwonej kartki obligatoryjnie opuszcza on plac gry, drużyna gra w osłabieniu przez 5 minut.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wymiaru kary dla winnego zawodnika w sytuacji gdy nastąpią dodatkowe okoliczności lub zaistnieją trudności w zakwalifikowaniu przewinienia do odpowiedniego punktu niniejszego artykułu (do wykluczenia zawodnika i drużyny z rozgrywek  włącznie). O wysokości kar w tym przypadku decyduje Komisja Dyscyplinarna.

 1. Po otrzymaniu :

–          pierwszej czerwonej kartki karencja w następnym meczu

–          drugiej czerwonej kartki karencja w dwóch  następnych meczach

–          trzeciej czerwonej kartki WYKLUCZENIE Z ROZGRYWEK HALOWYCH

 1. Karę 2 minut może otrzymać zawodnik będący rezerwowym, wpisany na listę drużyny (aktualnie nie przebywający na boisku), w takim przypadku boisko opuszcza inny zawodnik wyznaczony przez drużynę.
  8. Zawodnik rezerwowy może otrzymać również karę 5 minut – czerwona kartka, wtedy obligatoryjnie opuszcza on ławkę rezerwowych, boisko natomiast na 5 minut opuszcza inny zawodnik wyznaczony przez drużynę.
  Zawodnik rezerwowy może zostać ukarany za niesportowe zachowanie, gwałtowne protestowanie wobec decyzji sędziego, używanie słów wulgarnych i obraźliwych wobec sędziego, zawodników drużyny przeciwnej, zawodników swojej drużyny, kibiców i innych osób. Zachowanie zawodnika rezerwowego może także oceniać Komisja Dyscyplinarna na wniosek sędziego, zawodników drużyny przeciwnej lub innych osób. Za zachowanie zawodnika rezerwowego może również zostać nałożona kara na drużynę. Od upomnienia do dyskwalifikacji i usunięcia drużyny z rozgrywek halowych, jak również ze wszystkich rozgrywek organizowanych przez Klub.

 

ARTYKUŁ VIII – Nagrody
1. Za zajęcie miejsc 1 – 4 drużynom mogą zostać przydzielone nagrody: puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe. Rodzaj oraz ilość nagród uzależniona jest od możliwości organizacyjnych i finansowych Klubu.

 

ARTYKUŁ VIII – Kolejność

 

O miejscu w tabeli decydują w kolejności:

 1. Liczba punktów
 2. Wynik bezpośredniego pojedynku
 3. Różnica bramek
 4. Ilość zdobytych bramek w rozgrywkach
 5. Przy jednakowych ilościach od pkt. 1-4 między zainteresowanymi zespołami sporządza się tzw. “małą tabelkę “ która decyduje o ostatecznym miejscu w grupie.

 

ARTYKUŁ IX – Przepisy dodatkowe oraz badania lekarskie i ubezpieczenie

Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu posiada wyłącznie Organizator.

Uczestnicy rozgrywek mają prawo odwołania się do Zarządu BLSP w sprawach decyzji podjętych wobec ich drużyn i zawodników. Zarząd Klubu ma 7 dni od dnia wpłynięcia odwołania na wydanie decyzji. Decyzje podjęte po rozpatrzeniu odwołania są ostateczne

Komunikaty pojawiające się na stronie internetowej Klubu są oficjalnymi informacjami Zarządu i tak winny być traktowane.

Drużyny zobowiązane są we własnym zakresie posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie drużyny. Organizator zabezpiecza zbiorowe ubezpieczenie dla wszystkich uczestników Ligi Halowej.

Organizator nie ponosi odpowiedzia1ności za kradzież rzeczy osobistych .

Wszystkie drużyny zobowiązane są do zachowania czystości i porządku na terenie szkoły.
Przystąpienie drużyny do rozgrywek BALH jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu
i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz do zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Przystąpienie do rozgrywek BALH  jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku zawodnika drużyny zgłoszonej do rozgrywek (Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych – Art.81 i 83 ) Zawodnik wyraża bezterminową zgodę na: nieodwołalne i nieodpłatne wielokrotne wykorzystywanie zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium  wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez MKS „BLSP”

Na terenie obiektu szkolnego obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków , innych używek  (e-papierosy) oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych.!!!!

 

Zgłoszenie do rozgrywek jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu za obowiązujący

 

 

Regulamin opracował

Mariusz Michalczuk